معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران از ریزش ساختمانی 4 طبقه 10 واحدی در منطقه تهرانپارس خبر داد.

تیموری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر درباره جزییات این حادثه گفت: در این حادثه که ساعت 12 و 7 دقیقه بوقوع پیوست، نیم زیادی از این ساختمان به علت گودبرداری ساختمان مجاورش فرو ریخت.


وی با اشاره به گستردگی حجم آوار افزود: هم اکنون پنج ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل درحال امداد رسانی هستند.


معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران درپاسخ به اینکه آیا در این حادثه مصدوم و کشته‌ای برجا مانده است، افزود: هنوز هیچ گزارشی از مصدومان احتمالی دریافت نشده است.
تیموری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر درباره جزییات این حادثه گفت: در این حادثه که ساعت 12 و 7 دقیقه بوقوع پیوست، نیم زیادی از این ساختمان به علت گودبرداری ساختمان مجاورش فرو ریخت.


وی با اشاره به گستردگی حجم آوار افزود: هم اکنون پنج ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل درحال امداد رسانی هستند.


معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران درپاسخ به اینکه آیا در این حادثه مصدوم و کشته‌ای برجا مانده است، افزود: هنوز هیچ گزارشی از مصدومان احتمالی دریافت نشده است.